Aktualności

Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelności

12:15 24.08.2015

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wybrzeże (dalej SKOK) działając na podstawie: ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z dn. 26.07.2012 r. poz. 855 z późn. zm.), zaprasza podmioty zainteresowane do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.

Do sprzedaży przeznaczony został pakiet wierzytelności złożony z 298 sztuk, których szacunkowa wartość wierzytelności wynosi: 6 939 000 zł. (stan na 31.07.2015 r.).


Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat.

Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez SKOK w „Warunkach sprzedaży wierzytelności SKOK Wybrzeże” umieszczonych w plikach do pobrania na stronie internetowej SKOK.

Oświadczenia nie spełniające określonych przez SKOK warunków zostaną odrzucone.

Termin składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności: do dnia 11.09.2015 r. 

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: windykacja@skokwybrzeze.pl

16.09.2015 r. SKOK dokonana wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach sprzedaży oraz prześle pocztą elektroniczną informację o zakwalifikowaniu do II etapu sprzedaży. Do dnia 30.09.2015 r. podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności składają propozycje cenowe zakupu wierzytelności.


Do dnia 05.10.2015 r. SKOK dokona wyboru nabywcy.

Planowany termin zamknięcia transakcji – 30.10.2015 roku. SKOK Wybrzeże zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.


Dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności:

Warunki pakietowej sprzedaży wierzytelności - plik do pobrania

Porozumienie o zachowaniu poufności - plik do pobrania

Oświadczenie Partnera - plik do pobrania

Oświadczenie braku negatywnych przesłanek dotyczące Partnerów - plik do pobrania 

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.