O nas

Kasa Wybrzeże

15:58 30.04.2015
Historia

SKOK Wybrzeże powstała na terenie Stoczni Gdańskiej S.A. w wyniku przekształcenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 4 lutego 1992 roku. Wpisanie SKOK Stoczni Gdańskiej S.A. do rejestru sądowego nastąpiło w dniu 28 grudnia 1992 roku. W 1993 roku rozpoczęła swoją działalność, posiadając zaledwie jeden oddział i kilku pracowników.

W dniu 29 kwietnia 1997 roku w związku z rozszerzeniem obszaru działania poza środowisko stoczniowców zmieniono nazwę na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową "Wybrzeże" w Gdańsku.

Kontynuując działania mające na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku usług finansowych, SKOK Wybrzeże podjęła rozmowy z innymi Kasami, których celem było stworzenie wspólnej struktury, i tak:
  • 4 października 2000 roku nastąpiło połączenie z SKOK EC
  • 12 listopada 2003 roku przyłączono SKOK Eurokredyt
  • 29 kwietnia 2004 roku wcieliła w szeregi członków SKOK Skarbowiec przy Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku
  • 11 czerwca 2008 roku nastąpiła konsolidacja ze SKOK NASZA KASA (dawniej SKOK Służb Mundurowych)
  • 20 października 2010 roku na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli, podjęto Uchwałę o połączeniu ze SKOKiem w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie

Powyższe działania miały na celu zapewnienie członkom połączonych Kas usług wysokiej jakości po przystępnej cenie.

Certyfikaty:

Zarząd oraz pracownicy SKOK WYBRZEŻE stale doskonalą swoje umiejętności. Świadomi faktu, że żadna organizacja nie może być lepsza od ludzi w niej pracujących, z zaangażowaniem dążą do podnoszenia efektywności, bezpieczeństwa i atrakcyjności świadczonych usług. Poprzez takie działania wzrasta poziom zaufania do SKOK-u Wybrzeże i powiększa się grono zadowolonych z usług członków Kasy.

Siła kas połączonych

SKOK-i połączyły swoje działania, by oferować lepsze i tańsze usługi oraz szerszą ofertę. Już sześć Kas podpisało porozumienie o współpracy pod nazwą Kasy Stefczyka.

Jest to porozumienie równoprawnych partnerów na zasadzie pełnej dobrowolności. SKOK-i umawiają się tylko na to, że pod szyldem Kas Stefczyka będą współpracować i działać w takim kierunku, aby w swoich placówkach proponować porównywalną, coraz lepszą jakość usług. Każda Kasa pozostaje osobnym podmiotem gospodarczym i prowadzi własną politykę cennikową. Zintegrowane Kasy nie będą oferować dokładnie takiej samej oferty, ale wszystkie będą prowadzić wspólnie kampanie reklamowe. Wszystkie placówki będą miały podobnie przyjazne wnętrza (zarówno dla pracowników jak i dla klientów). W ten sposób zapewniona zostanie lepsza, sprawniejsza obsługa członków SKOK-ów.
Centrum Usług Wspólnych

Główna idea, która przyświeca tworzeniu porozumienia Kas Stefczyka to zbudowanie centrum usług wspólnych. Pewne działania prowadzone do tej pory przez każdy SKOK oddzielnie, będą teraz prowadzone wspólnie, np. usługi marketingowe – to rozwiązanie tańsze dla poszczególnych SKOK-ów. Tańsze jest stworzenie jednego wzoru reklamy prasowej informującej o nowym produkcie, niż stworzenie sześciu reklam (oddzielnie dla każdej ze zintegrowanych Kas). Również opiniowaniem wniosków kredytowych zajmie się centrum usług wspólnych. Będzie to proces elektroniczny. Czas realizacji takiego wniosku skróci się z doby do kilkudziesięciu lub nawet kilkunastu minut. Podobnie zostanie rozwiązane zarządzanie środkami trwałymi, szukanie nowych lokalizacji dla oddziałów, remonty, adaptacje.

Działy zajmujące się powyższymi zagadnieniami w poszczególnych SKOK-ach zostaną zredukowane do symbolicznego wymiaru. SKOK-i w znaczący sposób zmniejszą udział kosztów stałych ze swojej działalności.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.