Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki

13:34 14.03.2013
Spoldzielczy-arbitraz-konsumenckiSpółdzielczy Arbitraż Konsumencki działa przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni.  

Arbitraż to szybka i tania forma rozstrzygania sporów pomiędzy usługodawcą, a konsumentem.

SAK ma na celu rozstrzyganie sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej.

Postępowaniem przed SAK mogą być objęte spory członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, o ile kasy te złożyły oświadczenie o poddaniu się rozstrzygnięciom SAK.

Postępowanie przed arbitrem wszczyna się na wniosek złożony przez klienta

Więcej:
http://www.skef.pl/arbitraz-sad-polubowny/spoldzielczy-arbitraz-konsumencki/

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.